Skip to content

Komunikat Europejskiej Agencji
Leków i Światowej Organizacji Zdrowia
dotyczący stosowania ibuprofenu w przebiegu COVID-19

Europejska Agencja ds. Leków (EMA) i Światowa Organizacja Zdrowia informują, że „w chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19”. EMA na bieżąco monitoruje sytuację, a każda nowa dostępna informacja będzie wnikliwie analizowana pod kątem trwającej pandemii.

Pacjenci oraz personel medyczny nadal powinni stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak ibuprofen) zgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi oraz według krajowych wytycznych dotyczących leczenia. W obecnej sytuacji zalecane jest, aby leki te stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres.

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. w związku z napływającymi sygnałami, zwłaszcza z mediów oraz mediów społecznościowych, jakoby niesteroidowe leki przeciwzapalne – takie jak ibuprofen, mogłyby pogorszyć przebieg choroby wywołanej przez koronawirusa (COVID-19) zwraca szczególną uwagę, że pacjenci w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, powinni zwracać się w pierwszej kolejności z takim zapytaniem bezpośrednio do lekarza lub farmaceuty.

Jednocześnie pragniemy podkreślić i uspokoić, że w chwili obecnej, na podstawie dostępnych informacji, nie ma powodów, aby pacjenci przyjmujący ibuprofen, przerywali leczenie.

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji ds. Leków dot. niesteroidowych leków przeciwzapalnych stosowanych w zakażeniach spowodowanych wirusem SARS-CoV-2019 (COVID-19) dostępna na stronie internetowej http://urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-18-marca-2020-r-w-sprawie-komunikatu-europejskiej-agencji-ds-lek%C3%B3w