Ulga na dziecko 2016 – ulga na żłobki i przedszkola

Przepisy, które weszły w życie z początkiem tego roku, mają zachęcić pracowników firm do korzystania z różnych form pomocy w opiece nad małymi dziećmi. Refundacja kosztów za żłobek, dziecięcy klubik lub przedszkole jest zwolniona z opodatkowania, a na nowych przepisach skorzystają też pracodawcy.

Ulga na żłobki i przedszkola jest nowością od 1 stycznia 2016 roku. Przysługuje pracującym rodzicom, których dzieci zapisane są do zewnętrznych placówek i to zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Wydatki na żłobek lub przedszkole mogą być pokryte z nieopodatkowanych świadczeń od pracodawcy z tego tytułu.

Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Udogodnieniem dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na utworzenie zakładowych, żłobków, klubów dziecięcych lub przedszkoli, będzie możliwość wliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Stawki odliczenia są limitowane i wynoszą maksymalnie 400 zł na miesiąc na jedno dziecko w żłobku lub klubie dziecięcym i 200 zł na jedno dziecko w przedszkolu. Nowe rozwiązania działają na analogicznych zasadach w przypadku przedsiębiorców finansujących pracownikowi część wydatków na opiekę nad dzieckiem w placówce innej niż zakładowa lub sprawowanej przez opiekuna dziennego.

Pracownik otrzyma zaś ulgę podatkową, która może wynosić znów nawet 400 zł miesięcznie w przypadku żłobków i opiekunów dziennych. Na ulgę wynoszącą 200 zł miesięcznie mogą liczyć pracujący rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola.

Podstawą do skorzystania z odliczeń podatkowych na żłobki i przedszkola są faktury lub rachunki, które potwierdzają daną formę opieki i wykazują wysokość ponoszonych z tego tytułu kosztów.