Pytanie
W kontakcie z nieznaną sobie osobą dziecko: