Pytanie
Kiedy zabraniasz swojemu dziecku sięgnięcia po większą ilość słodyczy, ono: