Poród a wielkość mózgu

Po urodzeniu dziecka zachowania kobiety często tłumaczone są tzw. instynktem macierzyńskim. Matka staje się bardziej troskliwa, emocjonalna i wyczulona na zagrożenia, co dla niektórych jest objawem nadopiekuńczości. Badania udowodniły jednak, że taka metamorfoza może być powodowana zmianami zachodzącymi w mózgu matki po wydaniu na świat dziecka.

Mózg rośnie?

Mózg młodych mam faktycznie powiększa się w swoich kluczowych, środkowych obszarach. Stwierdzono znaczny przyrost szarej masy – sytuacja taka jest nietypowa dla dorosłego człowieka. Najczęściej takie zmiany są skutkiem poważnych chorób lub uszkodzeń, intensywnej nauki lub nagłej i znaczącej zmiany środowiska. American Psychological Association przeprowadził testy na 19 kobietach 2-3 tygodnie po urodzeniu dziecka, a następnie po 3-4 miesiącach. W każdym przypadku rezonans magnetyczny potwierdził występowanie tego zjawiska.

Jak to wytłumaczyć?

Wnioski badaczy pozwalają sądzić, że to działanie hormonów (głównie estrogenu, oksytocyny i prolaktyny) jest odpowiedzialne za uelastycznienie się mózgu, co pozwala kobietom szybciej przyjąć rolę matki i związaną z nią odpowiedzialność. Nie bez znaczenia jest fakt, że zmiany zachodziły przede wszystkim w ośrodkach wpływających na motywację, kojarzenie zmysłów, przetwarzanie emocji, rozumowanie i osąd. U matek wykazujących duży entuzjazm związany z urodzeniem dziecka zmiany zachodziły intensywniej. Ciąża i poród dostarczają zatem matce doznań, które pobudzają kluczowe ośrodki w mózgu odpowiedzialne za macierzyńską motywację.