[zawiesina] bezpieczeństwo

nie zawiera cukru, alkoholu i barwników