[tabletki] 2-kierunkowe działanie

jednocześnie zwalcza ból i udraŻNIA ZATOKI