[czopki] szybkość działania

ibuprofen wchłania się bezpośrednio do krwiobiegu, z pominięciem układu ŻOŁĄDKA DZIECKA