[czopki] Specjalny kształt

kształt czopka i JEGO śliska powierzchnia ułatwiają aplikację